Hauzer techno coating

Gespecialiseerd en hoogopgeleid, technisch personeel werven. Fairmind ontwikkelde hiervoor een internationale personeelswervingscampagne. Propositie; met een wereldbaan bij Hauzer kom je verder. 
Middelen; advertising in internationale vakbladen, online wervingscampagne, postercampagne universiteiten.